Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna. Projektowanie Logo.




Identyfikacja wizualna. Projektowanie Logo, wizytówek, stron internetowych


Wykonujemy identyfikację wizualną. Logo, księga znaku, foldery, ulotki, wizytówki, strony internetowe i inne elementy służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku.


Spójny system wizualny jest niezwykle istotnym elementem całościowej identyfikacji, którego podstawę stanowi znak firmowy - logo.




Przykłady zrealizowanych logotypów




Identyfikacja wizualna logotypy

Spójny system identyfikacji wizualnej

Identyfikacja wizualna logotypy